PIŁSUDSKI

PREMIERE 13.09.2019

BASIC INFORMATION

PIŁSUDSKI

ORIGINAL TITLE: Piłsudski

DIRECTOR: Michał Rosa

PRODUCER: Studio Filmowe „Kadr”

GENRE: drama, historic

PRODUCTION: Polska

PREMIERE: 13.09.2019

Piłsudski begins in 1901, in a psychiatric hospital in the Russian Partition.
One of the patients of the facility is a political prisoner, Józef Piłsudski (Borys Szyc). The Polish independence underground arranges his escape. Piłsudski returns to his wife (Magdalena Boczarska). Despite the impending danger, Piłsudski, Walery Sławek (Jan Marczewski), Witold Jodko-Narkiewicz (Marcin Hycnar), Aleksander Sulkiewicz (Józef Pawłowski) and Aleksander Prystor (Tomasz Schuchardt) begin an uncompromising fight for Polish independence.

CAST

BORYS SZYC

Józef Piłsudski 

MAGDALENA BOCZARSKA

Maria Piłsudska 

JAN MARCZEWSKI

Walery Sławek 

MARIA DĘBSKA

Aleksandra Szczerbińska 

JÓZEF PAWŁOWSKI

Aleksander Sulkiewicz 

TOMASZ SCHUCHARDT

Aleksander Prystor 

KAMIL SZEPTYCKI

Kazimierz Sosnowski 

ELIZA RYCEMBEL

Wanda Juszkiewiczówna 

MARCIN HYCNAR

Witold Jodko-Narkiewicz 

CREW

MICHAŁ ROSA

Director, Screenplay

PIOTR ŚLISKOWSKI

Cinematography

RAFAŁ LISTOPAD

Editing

PIOTR DOMARADZKI, MARCIN JACHYRA

Sound

RYSZARD MELLIWA, ŁUKASZ TRZCIŃSKI

Set Design

KATARZYNA DOBROWOLSKA

Interior Design

MAGDALENA BIEDRZYCKA

Costume Design

DARIUSZ KRYSIAK

Make-up

JACEK DĄBROWSKI-UDZIELA

Production Manager

FILIP BAJON, DARIUSZ SIDOR

Producers

STUDIO FILMOWE "KADR"

Production

Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Co-financing

PRESSKIT